Inhalt

Formulář pro zaslání datové zprávy na elektronickou podatelnu: Obecní úřad Dolní Řasnice

Prostřednictvím níže zobrazeného formuláře můžete zaslat na Obecní úřad Dolní Řasnice datovou zprávu bez přílohy a elektronického podpisu. Tento formulář je určen pro ty, kdo nevlastní elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu, který vydal akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb. Konkrétní právní předpisy stanoví, zda je nutné podání bez zaručeného elektronického podpisu doplnit do 5 dnů ústním podáním do protokolu nebo písemným podáním v listinné podobě nebo podáním v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem nebo označeným elektronickou značkou.

  • Časová možnost podání: kdykoliv
  • Potvrzení přijetí: následující úřední den podatelny
  • Úřední dny podatelny:
    MorgenNachmittagAbend
    Montag7:30-12:0013:00-17:00
    Mittwoch7:30-12:0013:00-17:00
Kontaktformular ist zur Sendung der Anfrage oder des Gesuchs an Stadtamt eingesetzt. 
Kontaktadresse*:    
     
     
 
 
Beantworten Sie Frage: Wieviel ist fünf plus eins 
Anmerkung: 1)*Nur einen der o.a. Kontakte ist auszufüllen
2)*Vyplňte v případě, když podání zprávy je podmíněno poskytnutím data narození, např. Poskytnutí informace podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Prostudujte před odesláním