Obsah

Price list for providing of information and data

Although the local office is entitled to ask for money for the information provided, we don't use this right and provide the citizens with information free of charge - of course reasonable extent and deadline assumed.

If You are an English speaking person, please consult our office

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

V současné době  úřad obce svého oprávnění nevyužívá a informace poskytuje zdarma jako službu občanům.