Obsah

 

Zítra dne 07.10.2022 z důvodu nutných prací na opravě poruchy vodovodního řadu, bude přerušena dodávka pitné vody v obci Dolní Řasnice.

Přerušení dodávky pitné vody se bude týkat domů č.p. - 302, 298, 301, 317 a domu č.p. 297.

Předpokládané časové rozmezí přerušení dodávky pitné vody bude na dobu nezbytně nutnou k opravě poruchy a to od 08:00 hod.

Po provedení opravy bude Frýdlantskou vodárenskou společností, a.s. provedeno odkalení vodovodních řadů v dotčené oblasti.

Zákazníkům doporučujeme odtočení vody z vnitřních rozvodů a přípojky.

Za případné vzniklé potíže se všem předem omlouváme a děkujeme za pochopení.

 

Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.

 


Odstávka elektřiny


 

INFORMACE Z ÚŘADU PRÁCE, PRACOVIŠTĚ FRÝDLANT
Dovolujeme si Vás informovat, že v průběhu měsíce září 2022 došlo k přestěhování Kontaktního pracoviště Frýdlant, Úřadu práce ČR, KrP v Liberci. Nová adresa pro veškerou korespondenci je: Komenského 680, Frýdlant 464 01 (bývalá budova Finančního úřadu).
ÚP
VE DNECH 7. - 12.10. 2022 BUDE KANCELÁŘ OBECNÍHO ÚŘADU UZAVŘENA Z DŮVODU ČERPÁNÍ ŘÁDNÉ DOVOLENÉ

 

 
Výsledky voleb
 
 
 
 
Kotlíkové dotace
 
 
 
Osvědčení
 
 
​​​​​​
 
Nově je  upravena plocha veřejného prostranství u samoobsluhy u čápů . Na financování projektu se podílela obec Dolní Řasnice 52% a Liberecký kraj 48%
Dotace LK
 
UPOZORNĚNÍ NA ODSTÁVKU ELEKTŘINY
 
 
 
 
Nově, je v naší obci umístěn, na stanovišti u kontejnerů na tříděný odpad, modrý kontejner na bio odpad.
Tento kontejner byl pořízen prostřednictvím DSO Mikroregion Frýdlantsko a z 80% uhrazen dotací získané od Libereckého kraje . Naši obec tak vyšel na 11.000,-Kč .
Dbejte prosím pokynů uvedených na nálepkách, které jsou na stěnách kontejneru a odkládejte zde pouze to co tam patří .
Děkujeme .

biobio odpad

 

 

MÍSTNÍ POPLATKY PRO ROK 2022

 

Poplatek ze psa :

 50,-Kč/pes/osoba plnoletá v RD , každý další pes 120,-Kč

 80Kč/pes/osoba plnoletá v bytovém domě, každý další pes 120,-Kč

 

Poplatek za TDO :

 700,-Kč/osoba/rok s trvalým pobytem starší 12-ti měsíců věku   

 700,-Kč/rok - dům k rekreaci

 ( 700,-Kč = 10 svozů/kalendářní rok , lze přikoupit více svozů : 70,- Kč/svoz )

 Poplatek za svoz TDO lze platit roční do 31.03.2021  , nebo půlroční se splatností 1.pololetí do 31.03.2021 , 2.pololetí do 31.10.2021

 Platby lze uskutečnit v úředních dnech ( pondělí, středa )  v kanceláři obecního úřadu , nebo převodem na účet obce : 9625461/0100

( do zprávy pro příjemce uvést název poplatku , jméno a příjmení případně číslo popisné  )