Obsah

Úřední deska

 

 

Informace České pošty

o změně hodin pro veřejnost u pošty Dolní Řasnice ve dnech 4.- 6.10. 2023

 

p

 


psi 


ceet

 

INFORMACE O PLÁNOVANÉM SBĚRU NEBEZPEČNÉHO A VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU.
ŽÁDÁME VÁS - NEODKLÁDEJTE ODPADY U KONTEJNERŮ NA TŘÍDĚNÝ ODPAD , VYČKEJTE NA TERMÍN SVOZU A ODEVZDEJTE SVŮJ NEBEZPEČNÝ A OBJEMNÝ ODPAD V DANÝ DEN !!!
DĚKUJEME

  

Revitalizace veřejného osvětlení Obec Dolní Řasnice

 

Termín realizace:        29.09.2023       

Celkové výdaje projektu:    2.023.197,44 Kč

Dotace z EU:      747 899 Kč

 

Cílem projektu je zvýšit energetickou účinnost systému veřejného osvětlení v obci Dolní Řasnice. Předmětem projektu je výměna 115 ks svítidel za nová svítidla s LED světelnými zdroji a doplnění 42 novými LED svítidly. Realizací projektu dojde k úspoře primární elektrické energie o 64,5 % proti původnímu stavu.

 

„Projekt je realizován za podpory Ministerstva průmyslu
a obchodu a finanční podpory Evropské unie.“


 

 


  

poplatek pes


Poplatek TDo
 

 

MŠ 


propagace lk
 
Vážení spoluobčané,
od 1.1.2023 na základě změny zákona automaticky získají datovou schránku všichni živnostníci a nepodnikající právnické osoby.
Pokud patříte do jedné ze jmenovaných skupin a doposud datovou schránku nemáte, věnujte pozornost této zprávě .
Přístupové údaje obdržíte doporučeným dopisem během měsíce ledna, února nebo března 2023 .
Datovou schránku si také můžete založit sami již nyní .
Více informací naleznete na webových stránkách : www.chcidatovku.cz
ds

 

 

 

 

 


 


 

INFORMACE Z ÚŘADU PRÁCE, PRACOVIŠTĚ FRÝDLANT
Dovolujeme si Vás informovat, že v průběhu měsíce září 2022 došlo k přestěhování Kontaktního pracoviště Frýdlant, Úřadu práce ČR, KrP v Liberci. Nová adresa pro veškerou korespondenci je: Komenského 680, Frýdlant 464 01 (bývalá budova Finančního úřadu).
ÚP
 
Skryté skvosty
 
 

Nově, je v naší obci umístěn, na stanovišti u kontejnerů na tříděný odpad, modrý kontejner na bio odpad.
Tento kontejner byl pořízen prostřednictvím DSO Mikroregion Frýdlantsko a ze 100% uhrazen dotací získané od Libereckého kraje . Naši obec tak vyšel na 0,-Kč .
Dbejte prosím pokynů uvedených na nálepkách, které jsou na stěnách kontejneru a odkládejte zde pouze to co tam patří .
Děkujeme .

bio