Obsah

 

 

 

 


 

Revitalizace veřejného osvětlení Obec Dolní Řasnice

 

Termín realizace:        29.09.2023       

Celkové výdaje projektu:    2.023.197,44 Kč

Dotace z EU:      747 899 Kč

 

Cílem projektu je zvýšit energetickou účinnost systému veřejného osvětlení v obci Dolní Řasnice. Předmětem projektu je výměna 115 ks svítidel za nová svítidla s LED světelnými zdroji a doplnění 42 novými LED svítidly. Realizací projektu dojde k úspoře primární elektrické energie o 64,5 % proti původnímu stavu.

 

„Projekt je realizován za podpory Ministerstva průmyslu
a obchodu a finanční podpory Evropské unie.“


has

has


muzeum


Fryy

 


pčr

 


 


 


inz 

poplatek pes


Poplatek TDo
 

 

MŠ 


propagace lk
 
Vážení spoluobčané,
od 1.1.2023 na základě změny zákona automaticky získají datovou schránku všichni živnostníci a nepodnikající právnické osoby.
Pokud patříte do jedné ze jmenovaných skupin a doposud datovou schránku nemáte, věnujte pozornost této zprávě .
Přístupové údaje obdržíte doporučeným dopisem během měsíce ledna, února nebo března 2023 .
Datovou schránku si také můžete založit sami již nyní .
Více informací naleznete na webových stránkách : www.chcidatovku.cz
ds

 

 

 

 

 


 


 

INFORMACE Z ÚŘADU PRÁCE, PRACOVIŠTĚ FRÝDLANT
Dovolujeme si Vás informovat, že v průběhu měsíce září 2022 došlo k přestěhování Kontaktního pracoviště Frýdlant, Úřadu práce ČR, KrP v Liberci. Nová adresa pro veškerou korespondenci je: Komenského 680, Frýdlant 464 01 (bývalá budova Finančního úřadu).
ÚP
Skryté skvosty
 
 

Nově je  upravena plocha veřejného prostranství u samoobsluhy u čápů . Na financování projektu se podílela obec Dolní Řasnice 52% a Liberecký kraj 48%
Dotace LK

Nově, je v naší obci umístěn, na stanovišti u kontejnerů na tříděný odpad, modrý kontejner na bio odpad.
Tento kontejner byl pořízen prostřednictvím DSO Mikroregion Frýdlantsko a ze 100% uhrazen dotací získané od Libereckého kraje . Naši obec tak vyšel na 0,-Kč .
Dbejte prosím pokynů uvedených na nálepkách, které jsou na stěnách kontejneru a odkládejte zde pouze to co tam patří .
Děkujeme .

bio